Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo

Not Available in Your Country
Periódico Informativo

We are sorry, but there are no events that match your criteria

New
A Labeled-Line Neural Circuit for Pheromone-Mediated Sexual Behaviors in Mice
Neurosciencejun 22 2017neuron

Kentaro K. Ishii, Takuya Osakada, Hiromi Mori, Nobuhiko Miyasaka, Yoshihiro Yoshihara, Kazunari Miyamichi, Kazushige Touhara

Upright Microscopes
New
Reactive astrocytes function as phagocytes after brain ischemia via ABCA1-mediated pathway
Neurosciencejun 22 2017Nature Communications

Yosuke M. Morizawa, Yuri Hirayama, Noubuhiko Ohno, Shinsuke Shibata, Eiji Shigetomi, Yang Sui, Junichi Nabekura, Koichi Sato, Fumikazu Okajima, Hirohide Takebayashi, Hideyuki Okano & Schuichi Koizumi

Upright Microscopes
New
High-Speed and Scalable Whole-Brain Imaging in Rodents and Primates
Neurosciencejun 21 2017neuron

Kaoru Seiriki, Atsushi Kasai, Takeshi Hashimoto, Wiebke Schulze, Misaki Niu, Shun Yamaguchi, Takanobu Nakazawa, Ken-ichi Inoue, Shiori Uezono, Masahiko Takada, Yuichiro Naka, Hisato Igarashi, Masato Tanuma, James A. Waschek, Yukio Ago, Kenji F. Tanaka, Atsuko Hayata-Takano, Kazuki Nagayasu, Norihito Shintani, Ryota Hashimoto, Yasuto Kunii, Mizuki Hino, Junya Matsumoto, Hirooki Yabe, Takeharu Nagai, Katsumasa Fujita, Toshio Matsuda, Kazuhiro Takuma, Akemichi Baba, Hitoshi Hashimoto

Multiphoton Objectives
New
EDEM Function in ERAD Protects against Chronic ER Proteinopathy and Age-Related Physiological Decline in Drosophila
Developmental Biologyjun 19 2017Developmental Cell

Michiko Sekiya, Akiko Maruko-Otake, Stephen Hearn, Yasufumi Sakakibara, Naoki Fujisaki, Emiko Suzuki, Kanae Ando, Koichi M. Iijima

Color and Monochrome Camera
New
Interaction of reactive astrocytes with type I collagen induces astrocytic scar formation through the integrin–N-cadherin pathway after spinal cord injury
Biomedical Researchjun 19 2017Nature Medicine

Masamitsu Hara, Kazu Kobayakawa, Yasuyuki Ohkawa, Hiromi Kumamaru, Kazuya Yokota, Takeyuki Saito, Ken Kijima, Shingo Yoshizaki, Katsumi Harimaya, Yasuharu Nakashima & Seiji Okada

Upright Microscopes
New
Creation of a Synthetic Ligand for Mitochondrial DNA Sequence Recognition and Promoter-Specific Transcription Suppression
Biochemistry & Molecular Biologyjun 14 2017Journal of The American Chemical Society

Takuya Hidaka, Ganesh N. Pandian, Junichi Taniguchi, Tomohiro Nobeyama, Kaori Hashiya, Toshikazu Bando, and Hiroshi Sugiyama

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Bioengineered silkworms with butterfly cytotoxin-modified silk glands produce sericin cocoons with a utility for a new biomaterial
Biochemistry & Molecular Biologyjun 12 2017PNAS

Ryosuke Otsuki, Masafumi Yamamoto, Erika Matsumoto, Shin-ichi Iwamoto, Hideki Sezutsu, Masumi Suzui, Keiko Takaki, Keiji Wakabayashi, Hajime Mori, and Eiji Kotani

Inverted Microscopes
New
Essential role for GABARAP autophagy proteins in interferon-inducible GTPase-mediated host defense
Cancer & Immunologyjun 12 2017Nature Immunology

Miwa Sasai, Naoya Sakaguchi, Ji Su Ma, Shuhei Nakamura, Tsuyoshi Kawabata, Hironori Bando, Youngae Lee, Tatsuya Saitoh, Shizuo Akira, Akiko Iwasaki, Daron M Standley, Tamotsu Yoshimori & Masahiro Yamamoto

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Autism-like behaviours and enhanced memory formation and synaptic plasticity in Lrfn2/SALM1-deficient mice
Neurosciencejun 12 2017Nature Communications

Naoko Morimura, Hiroki Yasuda, Kazuhiko Yamaguchi, Kei-ichi Katayama, Minoru Hatayama, Naoko H. Tomioka, Maya Odagawa, Akiko Kamiya, Yoshimi Iwayama, Motoko Maekawa, Kazuhiko Nakamura, Hideo Matsuzaki, Masatsugu Tsujii, Kazuyuki Yamada, Takeo Yoshikawa & Jun Aruga

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Accumulation of undegraded autophagosomes by expression of dominant-negative STX17 (syntaxin 17) mutants
Cell Biologyjun 09 2017Autophagy

Masaaki Uematsu, Taki Nishimura, Yuriko Sakamaki, Hayashi Yamamoto & Noboru Mizushima

Confocal Laser Scanning Microscope
New
NEDD4 controls spermatogonial stem cell homeostasis and stress response by regulating messenger ribonucleoprotein complexes
Developmental Biologyjun 06 2017Nature Communications

Zhi Zhou, Hiroshi Kawabe, Atsushi Suzuki, Kaori Shinmyozu & Yumiko Saga

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Asymmetric distribution of type IV pili triggered by directional light in unicellular cyanobacteria
Biochemistry & Molecular Biologyjun 05 2017PNAS

Daisuke Nakane and Takayuki Nishizaka

Inverted Microscopes
New
Placental labyrinth formation in mice requires endothelial FLRT2–UNC5B signaling
Developmental Biologyjun 02 2017Development

Ikue Tai-Nagara, Yusuke Yoshikawa, Naoko Numata, Tomofumi Ando, Keisuke Okabe, Yuki Sugiura, Masaki Ieda, Nobuyuki Takakura, Osamu Nakagawa, Bin Zhou, Koji Okabayashi, Makoto Suematsu, Yuko Kitagawa, Martin Bastmeyer, Kohji Sato, Rüdiger Klein, Sutip Navankasattusas, Dean Y. Li, Satoru Yamagishi, Yoshiaki Kubota

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Wild-type monomeric α-synuclein can impair vesicle endocytosis and synaptic fidelity via tubulin polymerization at the calyx of Held
Neurosciencejun 02 2017The Journal of Neuroscience

Kohgaku Eguchi, Zacharie Taoufiq, Oliver Thorn-Seshold, Dirk Trauner, Masato Hasegawa and Tomoyuki Takahashi

Confocal Laser Scanning Microscope
New
A RHO Small GTPase Regulator ABR Secures Mitotic Fidelity in Human Embryonic Stem Cells
Stem Cellsjun 01 2017Stem Cell Reports

Masatoshi Ohgushi, Maki Minaguchi, Mototsugu Eiraku, Yoshiki Sasai

Inverted Microscopes
New
Light-driven liquid metal nanotransformers for biomedical theranostics
Biomedical ResearchBiochemistry & Molecular Biologymay 31 2017Nature Communications

Svetlana A. Chechetka, Yue Yu, Xu Zhen, Manojit Pramanik, Kanyi Pu & Eijiro Miyako

Dual CCD Color and Monochrome Camera
New
Characterization of miR-122-independent propagation of HCV
Microbiologymay 29 2017PLOS Pathogens

Chikako Ono, Takasuke Fukuhara, Daisuke Motooka, Shota Nakamura, Daisuke Okuzaki, Satomi Yamamoto, Tomokazu Tamura, Hiroyuki Mori, Asuka Sato, Kentaro Uemura, Yuzy Fauzyah, Takeshi Kurihara, Takahiro Suda, Akira Nishio, Su Su Hmwe, Toru Okamoto, Tomohide Tatsumi, Tetsuo Takehara, Kazuaki Chayama, Takaji Wakita, Kazuhiko Koike, Yoshiharu Matsuura

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Corticotropin releasing hormone receptor 2 exacerbates chronic cardiac dysfunction
Cancer & Immunologymay 26 2017The Journal of Experimental Medicine

Takuma Tsuda, Mikito Takefuji, Nina Wettschureck, Kazuhiko Kotani, Ryota Morimoto, Takahiro Okumura, Harmandeep Kaur, Shunsuke Eguchi, Teruhiro Sakaguchi, Sohta Ishihama, Ryosuke Kikuchi, Kazumasa Unno, Kunihiro Matsushita, Shizukiyo Ishikawa, Stefan Offermanns, Toyoaki Murohara

Upright Microscopes
New
Cytosolic antibody delivery by lipid-sensitive endosomolytic peptide
Biochemistry & Molecular Biologymay 22 2017Nature Chemistry

Misao Akishiba, Toshihide Takeuchi, Yoshimasa Kawaguchi, Kentarou Sakamoto, Hao-Hsin Yu, Ikuhiko Nakase, Tomoka Takatani-Nakase, Fatemeh Madani, Astrid Gräslund & Shiroh Futaki

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Lysophosphatidylinositol-induced activation of the cation channel TRPV2 triggers glucagon-like peptide-1 secretion in enteroendocrine L cells
Biochemistry & Molecular Biologymay 22 2017The Journal of Biological Chemistry

Kazuki Harada, Tetsuya Kitaguchi, Taichi Kamiya, Kyaw Htet Aung, Kazuaki Nakamura, Kunihiro Ohta, and Takashi Tsuboi

Inverted Microscopes
New
In Vivo Ubiquitin Linkage-type Analysis Reveals that the Cdc48-Rad23/Dsk2 Axis Contributes to K48-Linked Chain Specificity of the Proteasome
Biochemistry & Molecular Biologymay 18 2017Molecular Cell

Hikaru Tsuchiya, Fumiaki Ohtake, Naoko Arai, Ai Kaiho, Sayaka Yasuda, Keiji Tanaka, Yasushi Saeki

Inverted Microscopes
New
Atg9a deficiency causes axon-specific lesions including neuronal circuit dysgenesis
Neurosciencemay 17 2017Autophagy

Junji Yamaguchi, Chigure Suzuki, Tomohisa Nanao, Soichirou Kakuta, Kentarou Ozawa, Isei Tanida, Tatsuya Saitoh, Takehiko Sunabori, Masaaki Komatsu, Keiji Tanaka, Shigeki Aoki, Kenji Sakimura & Yasuo Uchiyama

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Legionella effector Lpg1137 shuts down ER-mitochondria communication through cleavage of syntaxin 17
Cell Biologymay 15 2017Nature Communications

Kohei Arasaki, Yumi Mikami, Stephanie R. Shames, Hiroki Inoue, Yuichi Wakana Mitsuo Tagaya

Microscope Digital Camera
New
A Single Spherical Assembly of Protein Amyloid Fibrils Formed by Laser Trapping
Biochemistry & Molecular Biologymay 15 2017Angewandte Chemie International Edition

Ken-ichi Yuyama, Mariko Ueda, Satoshi Nagao, Shun Hirota, Teruki Sugiyama, Hiroshi Masuhara

Inverted Microscopes
New
Holliday junction resolvases mediate chloroplast nucleoid segregation
Plant & Animal Sciencemay 12 2017Science

Yusuke Kobayashi, Osami Misumi, Masaki Odahara, Kota Ishibashi, Masafumi Hirono, Kumi Hidaka, Masayuki Endo, Hiroshi Sugiyama, Hiroshi Iwasaki, Tsuneyoshi Kuroiwa, Toshiharu Shikanai, Yoshiki Nishimura

Microscope Digital Camera
New
An Adenosine Receptor for Olfaction in Fish
Neurosciencemay 11 2017Current Biology

Noriko Wakisaka, Nobuhiko Miyasaka, Tetsuya Koide, Miwa Masuda, Towako Hiraki-Kajiyama, Yoshihiro Yoshihara

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Autophagosome formation is initiated at phosphatidylinositol synthase‐enriched ER subdomains
Cell Biologymay 11 2017The EMBO Journal

Taki Nishimura, Norito Tamura, Nozomu Kono, Yuta Shimanaka, Hiroyuki Arai, Hayashi Yamamoto, Noboru Mizushima

Confocal Laser Scanning Microscope
New
DOK7 gene therapy enhances motor activity and life span in ALS model mice
Biomedical Researchmay 10 2017EMBO Molecular Medicine

Sadanori Miyoshi, Tohru Tezuka, Sumimasa Arimura, Taro Tomono, Takashi Okada, Yuji Yamanashi

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Large Cytoplasm Is Linked to the Error-Prone Nature of Oocytes
Developmental Biologymay 08 2017Developmental Cell

Hirohisa Kyogoku, Tomoya S. Kitajima

Inverted Microscopes
New
Reconstructing 3D deformation dynamics for curved epithelial sheet morphogenesis from positional data of sparsely-labeled cells
Developmental Biologymay 02 2017Nature Communications

Yoshihiro Morishita, Ken-ichi Hironaka, Sang-Woo Lee, Takashi Jin Daisuke Ohtsuka

Multi Photon Laser Scanning Microscope
New
Inter-species hormonal control of host root morphology by parasitic plants
Plant & Animal Sciencemay 01 2017PNAS

Thomas Spallek, Charles W. Melnyk, Takanori Wakatake, Jing Zhang, Yuki Sakamoto, Takatoshi Kiba, Satoko Yoshida, Sachihiro Matsunaga, Hitoshi Sakakibara, Ken Shirasu,

Multiphoton Objectives
New
ChIP-seq analysis of genomic binding regions of five major transcription factors in mouse epiblast stem cells that highlights a central role for ZIC2
Developmental Biologyabr 28 2017Development

Kazunari Matsuda, Tomoyuki Mikami, Shinya Oki, Hideaki Iida, Munazah Andrabi, Jeremy M. Boss, Katsushi Yamaguchi, Shuji Shigenobu, Hisato Kondoh

Color and Monochrome Camera
New
Embryonic cholecystitis and defective gallbladder contraction in the Sox17-haploinsufficient model of biliary atresia
Developmental Biologyabr 21 2017Development

Hiroki Higashiyama, Aisa Ozawa, Hiroyuki Sumitomo, Mami Uemura, Ko Fujino, Hitomi Igarashi, Kenya Imaimatsu, Naoki Tsunekawa, Yoshikazu Hirate, Masamichi Kurohmaru, Yukio Saijoh, Masami Kanai-Azuma, Yoshiakira Kanai

Research Stereomicroscope System
New
Phospholipase Cδ1 regulates p38 MAPK activity and skin barrier integrity
Cell Biologyabr 21 2017Cell Death & Differentiation

Kaori Kanemaru, Yoshikazu Nakamura, Kengo Totoki, Takatsugu Fukuyama, Madoka Shoji, Hisae Kaneko, Kanako Shiratori, Atsuko Yoneda, Takafumi Inoue, Yoichiro Iwakura, Kenji Kabashima and Kiyoko Fukami

Inverted Microscopes
New
Haemorrhagic snake venom metalloproteases and human ADAMs cleave LRP5/6, which disrupts cell–cell adhesions in vitro and induces haemorrhage in vivo
Biochemistry & Molecular Biologyabr 20 2017The FEBS Journal

Tadahiko Seo, Taketo Sakon, Shiori Nakazawa, Asuka Nishioka, Kohei Watanabe, Kaori Matsumoto, Mari Akasaka, Narumi Shioi, Hitoshi Sawada, Satohiko Araki

Inverted Microscopes
New
Cell competition with normal epithelial cells promotes apical extrusion of transformed cells through metabolic changes
Cell Biologyabr 17 2017Nature Cell Biology

Shunsuke Kon, Kojiro Ishibashi, Hiroto Katoh, Sho Kitamoto, Takanobu Shirai, Shinya Tanaka, Mihoko Kajita, Susumu Ishikawa, Hajime Yamauchi, Yuta Yako, Tomoko Kamasaki, Tomohiro Matsumoto, Hirotaka Watanabe, Riku Egami, Ayana Sasaki, Atsuko Nishikawa, Ikumi Kameda, Takeshi Maruyama, Rika Narumi, Tomoko Morita, Yoshiteru Sasaki, Ryosuke Enoki, Sato Honma, Hiromi Imamura, Masanobu Oshima, Tomoyoshi Soga, Jun-ichi Miyazaki, Michael R. Duchen, Jin-Min Nam, Yasuhito Onodera, Shingo Yoshioka, Junichi Kikuta, Masaru Ishii, Masamichi Imajo, Eisuke Nishida, Yoichiro Fujioka, Yusuke Ohba, Toshiro Sato Yasuyuki Fujita

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Decreased cohesin in the brain leads to defective synapse development and anxiety-related behavior
Neuroscienceabr 13 2017The Journal of Experimental Medicine

Yuki Fujita, Koji Masuda, Masashige Bando, Ryuichiro Nakato, Yuki Katou, Takashi Tanaka, Masahiro Nakayama, Keizo Takao, Tsuyoshi Miyakawa, Tatsunori Tanaka, Yukio Ago,Hitoshi Hashimoto, Katsuhiko Shirahige, Toshihide Yamashita

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Unusual semi‐extractability as a hallmark of nuclear body‐associated architectural noncoding RNAs
Biochemistry & Molecular Biologyabr 12 2017The EMBO Journal

Takeshi Chujo, Tomohiro Yamazaki, Tetsuya Kawaguchi, Satoshi Kurosaka, Toru Takumi, Shinichi Nakagawa, Tetsuro Hirose

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Chemical labelling for visualizing native AMPA receptors in live neurons
Neuroscienceabr 07 2017Nature Communications

Sho Wakayama, Shigeki Kiyonaka, Itaru Arai, Wataru Kakegawa, Shinji Matsuda, Keiji Ibata, Yuri L. Nemoto, Akihiro Kusumi, Michisuke Yuzaki Itaru Hamachi

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Compositionally distinct nuclear pore complexes of functionally distinct dimorphic nuclei in ciliate Tetrahymena
Cell Biologyabr 06 2017Journal of Cell Science

Masaaki Iwamoto, Hiroko Osakada, Chie Mori, Yasuhiro Fukuda, Koji Nagao, Chikashi Obuse, Yasushi Hiraoka, Tokuko Haraguchi

Super–Corrected 60X Objective
New
An NADPH Oxidase RBOH Functions in Rice Roots during Lysigenous Aerenchyma Formation under Oxygen-Deficient Conditions
Plant & Animal Sciencemar 28 2017The Plant Cell

Takaki Yamauchi, Miki Yoshioka, Aya Fukazawa, Hitoshi Mori, Naoko K. Nishizawa, Nobuhiro Tsutsumi, Hirofumi Yoshioka, and Mikio Nakazono

Automated Fluorescence Microscope
New
Flow-Dependent Endothelial YAP Regulation Contributes to Vessel Maintenance
Developmental Biologymar 27 2017Developmental Cell

Hiroyuki Nakajima, Kimiko Yamamoto, Sobhika Agarwala, Kenta Terai, Hajime Fukui, Shigetomo Fukuhara, Koji Ando, Takahiro Miyazaki, Yasuhiro Yokota, Etienne Schmelzer, Heinz-Georg Belting, Markus Affolter, Virginie Lecaudey, Naoki Mochizuki

Olympus Super Resolution Microscope
New
Splicing variation of Long-IRBIT determines the target selectivity of IRBIT family proteins
Cell Biologymar 27 2017PNAS

Katsuhiro Kawaai, Hideaki Ando, Nobuhiko Satoh, Hideomi Yamada, Naoko Ogawa, Matsumi Hirose, Akihiro Mizutani, Benjamin Bonneau, George Seki, and Katsuhiko Mikoshiba

Confocal Laser Scanning Microscope
New
A polymer nanoparticle with engineered affinity for a vascular endothelial growth factor (VEGF165)
Biochemistry & Molecular Biologymar 27 2017Nature Chemistry

Hiroyuki Koide, Keiichi Yoshimatsu, Yu Hoshino, Shih-Hui Lee, Ai Okajima, Saki Ariizumi, Yudai Narita, Yusuke Yonamine, Adam C. Weisman, Yuri Nishimura, Naoto Oku, Yoshiko Miura & Kenneth J. Shea

Inverted Microscopes
New
Polar Localization of the NIP5;1 Boric Acid Channel is Maintained by Endocytosis and Facilitates Boron Transport in Arabidopsis Roots
Plant & Animal Sciencemar 24 2017The Plant Cell

Sheliang Wang, Akira Yoshinari, Tomoo Shimada, Ikuko Hara-Nishimura, Namiki Mitani-Ueno, Jian Feng Ma, Satoshi Naito, and Junpei Takano

Research Macro Zoom Microscope
New
Raft-based sphingomyelin interactions revealed by new fluorescent sphingomyelin analogs
Cell Biologymar 22 2017The Journal of Cell Biology

Masanao Kinoshita, Kenichi G.N. Suzuki, Nobuaki Matsumori, Misa Takada, Hikaru Ano, Kenichi Morigaki, Mitsuhiro Abe, Asami Makino, Toshihide Kobayashi, Koichiro M. Hirosawa, Takahiro K. Fujiwara, Akihiro Kusumi, Michio Murata

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Tubulin isotype substitution revealed that isotype composition modulates microtubule dynamics in C. elegans embryos
Cell Biologymar 16 2017Journal of Cell Science

Yu Honda, Kenta Tsuchiya, Eisuke Sumiyoshi, Nami Haruta, Asako Sugimoto

Silicone Immersion Objectives
New
Transcriptional integration of paternal and maternal factors in the Arabidopsis zygote
Plant & Animal Sciencemar 15 2017Gene & Development

Minako Ueda, Ernst Aichinger, Wen Gong, Edwin Groot, Inge Verstraeten, Lam Dai Vu, Ive De Smet, Tetsuya Higashiyama, Masaaki Umeda, and Thomas Laux

Inverted Microscopes
New
A Wnt5 Activity Asymmetry and Intercellular Signaling via PCP Proteins Polarize Node Cells for Left-Right Symmetry Breaking
Developmental Biologymar 13 2017Developmental Cell

Katsura Minegishi, Masakazu Hashimoto, Rieko Ajima, Katsuyoshi Takaoka, Kyosuke Shinohara, Yayoi Ikawa, Hiromi Nishimura, Andrew P. McMahon, Karl Willert, Yasushi Okada, Hiroshi Sasaki, Dongbo Shi, Toshihiko Fujimori, Toshihisa Ohtsuka, Yasunobu Igarashi, Terry P. Yamaguchi, Akihiko Shimono, Hidetaka Shiratori, Hiroshi Hamada

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Extracellular Signals induce Glycoprotein M6a Clustering of Lipid-rafts and associated Signaling Molecules
Neurosciencemar 08 2017The Journal of Neuroscience

Atsuko Honda, Yasuyuki Ito, Kazuko Takahashi-Niki, Natsuki Matsushita, Motohiro Nozumi, Hidenori Tabata, Kosei Takeuchi and Michihiro Igarashi

Upright Microscopes
New
Rab5-regulated endocytosis plays a crucial role in apical extrusion of transformed cells
Cell Biologymar 07 2017PNAS

Sayaka Saitoh, Takeshi Maruyama, Yuta Yako, Mihoko Kajita, Yoichiro Fujioka, Yusuke Ohba, Nobuhiro Kasai, Natsu Sugama, Shunsuke Kon, Susumu Ishikawa, Takashi Hayashi, Tomohiro Yamazaki, Masazumi Tada, and Yasuyuki Fujita

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Coordinated Movement of Vesicles and Actin Bundles during Nerve Growth Revealed by Superresolution Microscopy
Cell Biologyfeb 28 2017Cell Reports

Motohiro Nozumi, Fubito Nakatsu, Kaoru Katoh, Michihiro Igarashi

Confocal Laser Scanning Microscope
New
IFN-γ is required for cytotoxic T cell-dependent cancer genome immunoediting
Cancer & Immunologyfeb 24 2017Nature Communications

Hirohisa Kyogoku, Tomoya S. Kitajima

Virtual Microscopes
New
Epithelial Fli1 deficiency drives systemic autoimmunity and fibrosis: Possible roles in scleroderma
Cancer & Immunologyfeb 23 2017The Journal of Experimental Medicine

Takehiro Takahashi, Yoshihide Asano, Koji Sugawara, Takashi Yamashita, Kouki Nakamura, Ryosuke Saigusa, Yohei Ichimura, Tetsuo Toyama, Takashi Taniguchi, Kaname Akamata, Shinji Noda, Ayumi Yoshizaki, Daisuke Tsuruta, Maria Trojanowska, Shinichi Sato

Microscope Digital Camera
New
Allograft inflammatory factor 1 is a regulator of transcytosis in M cells
Cancer & Immunologyfeb 22 2017Nature Communications

Sari Kishikawa, Shintaro Sato, Satoshi Kaneto, Shigeo Uchino, Shinichi Kohsaka, Seiji Nakamura Hiroshi Kiyono

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Distinct intracellular Ca2+ dynamics regulate apical constriction and differentially contribute to neural tube closure
Developmental Biologyfeb 20 2017Development

Makoto Suzuki, Masanao Sato, Hiroshi Koyama, Yusuke Hara, Kentaro Hayashi, Naoko Yasue, Hiromi Imamura, Toshihiko Fujimori, Takeharu Nagai, Robert E. Campbell, Naoto Ueno

Inverted Microscopes
New
Mitochondrial dysfunction induces dendritic loss via eIF2α phosphorylation
Cell Biologyfeb 16 2017The Journal of Cell Biology

Taiichi Tsuyama, Asako Tsubouchi,Tadao Usui, Hiromi Imamura, Tadashi Uemura

Research Macro Zoom Microscope
New
Polydom is an Extracellular Matrix Protein Involved in Lymphatic Vessel Remodeling
Biomedical Researchfeb 08 2017Circulation Research

Nanami Morooka, Sugiko Futaki, Ryoko Sato-Nishiuchi, Masafumi Nishino, Yuta Totani, Chisei Shimono, Itsuko Nakano, Hiroyuki Nakajima, Naoki Mochizuki, Kiyotoshi Sekiguchi

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Eccentric position of the germinal vesicle and cortical flow during oocyte maturation specify the animal-vegetal axis of ascidian embryos
Developmental Biologyfeb 07 2017Development

Masumi Tokuhisa, Miyuki Muto, Hiroki Nishida

Automated Fluorescence Microscope
New
Reelin transiently promotes N-cadherin-dependent neuronal adhesion during mouse cortical development
Neurosciencefeb 06 2017PNAS

Yuki Matsunaga, Mariko Noda, Hideki Murakawa, Kanehiro Hayashi, Arata Nagasaka, Seika Inoue, Takaki Miyata, Takashi Miura, Ken-ichiro Kubo, and Kazunori Nakajima

Confocal Laser Scanning Microscope
New
RAD54 forms DNA repair foci in response to DNA damage in living plant cells
Plant & Animal Sciencefeb 02 2017The Plant Journal

Takeshi Hirakawa、Junko Hasegawa、Charles I. White and Sachihiro Matsunaga

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Autocrine and paracrine interactions between multiple myeloma cells and bone marrow stromal cells by growth arrest-specific gene 6 crosstalk with interleukin-6
Biochemistry & Molecular Biologyene 31 2017The Journal of Biological Chemistry

Miki Furukawa, Hiroshi Ohkawara, Kazuei Ogawa, Kazuhiko Ikeda, Koki Ueda, Akiko Shichishima-Nakamura, Emi Ito, Jun-ichi Imai, Yuka Yanagisawa, Reiko Honma, Shinya Watanabe, Satoshi Waguri, Takayuki Ikezoe, and Yasuchika Takeishi

Upright Microscopes
New
NDR1-dependent regulation of kindlin-3 controls high-affinity LFA-1 binding and immune synapse organization
Cell Biologyene 30 2017Molecular and Cellular Biology

Naoyuki Kondo, Yoshihiro Ueda, Toshiyuki Kita, Madoka Ozawa, Takashi Tomiyama, Kaneki Yasuda, Dae-Sik Lim, and Tatsuo Kinashi

Multi Photon Laser Scanning Microscope
New
A Lin28 homolog reprograms differentiated cells to stem cells in the moss Physcomitrella patens
Stem Cellsene 27 2017Nature Communications

Chen Li, Yusuke Sako, Akihiro Imai, Tomoaki Nishiyama, Kari Thompson, Minoru Kubo, Yuji Hiwatashi, Yukiko Kabeya, Dale Karlson, Shu-Hsing Wu, Masaki Ishikawa, Takashi Murata, Philip N. Benfey, Yoshikatsu Sato, Yosuke Tamada, and Mitsuyasu Hasebe

Research Stereomicroscope System
New
A gustatory neural circuit of Caenorhabditis elegans generates memory-dependent behaviors in Na+ Chemotaxis
Neuroscienceene 26 2017The Journal of Neuroscience

Lifang Wang, Hirofumi Sato, Yohsuke Satoh, Masahiro Tomioka, Hirofumi Kunitomo, Yuichi Iino

Fixed Stage Microscope
New
Gap junction-mediated signaling from motor neurons regulates motor generation in the central circuits of larval Drosophila
Neuroscienceene 23 2017The Journal of Neuroscience

Teruyuki Matsunaga, Hiroshi Kohsaka and Akinao Nose

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Testis-Specific Histone Variant H3t Gene Is Essential for Entry into Spermatogenesis
Developmental Biologyene 17 2017Cell Reports

Jun Ueda, Akihito Harada, Takashi Urahama, Shinichi Machida, Kazumitsu Maehara, Masashi Hada, Yoshinori Makino, Jumpei Nogami, Naoki Horikoshi, Akihisa Osakabe, Hiroyuki Taguchi, Hiroki Tanaka, Hiroaki Tachiwana, Tatsuma Yao, Minami Yamada, Takashi Iwamoto, Ayako Isotani, Masahito Ikawa, Taro Tachibana, Yuki Okada, Hiroshi Kimura, Yasuyuki Ohkawa, Hitoshi Kurumizaka, Kazuo Yamagata

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Basal filopodia and vascular mechanical stress organize fibronectin into pillars bridging the mesoderm-endoderm gap
Developmental Biologyene 17 2017Development

Yuki Sato, Kei Nagatoshi, Ayumi Hamano, Yuko Imamura, David Huss, Seiichi Uchida, Rusty Lansford

Silicone Immersion Objectives

Cover Article

New
Inhibition of cell polarity establishment in stomatal asymmetric cell division using the chemical compound bubblin
Developmental Biologyene 13 2017Development

Yumiko Sakai, Shigeo S. Sugano, Takashi Kawase, Makoto Shirakawa, Yu Imai, Yusuke Kawamoto, Hiroshi Sugiyama, Tsuyoshi Nakagawa, Ikuko Hara-Nishimura, Tomoo Shimada

Research Macro Zoom Microscope
New
TBP-like protein (TLP) disrupts the p53-MDM2 interaction and induces long-lasting p53 activation
Biochemistry & Molecular Biologyene 12 2017The Journal of Biological Chemistry

Ryo Maeda, Hiroyuki Tamashiro, Kazunori Takano, Hiro Takahashi, Hidefumi Suzuki, Shinta Saito, Waka Kojima, Noritaka Adachi, Kiyoe Ura, Takeshi Endo, and Taka-aki Tamura

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Environmental stresses induce transgenerationally inheritable survival advantages via germline-to-soma communication in Caenorhabditis elegans
Biochemistry & Molecular Biologyene 09 2017Nature Communications

Saya Kishimoto, Masaharu Uno, Emiko Okabe, Masanori Nono Eisuke Nishida

Microscope Digital Camera
New
Intravital Imaging of Neutrophil Recruitment Reveals the Efficacy of FPR1 Blockade in Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury
Cancer & Immunologyene 06 2017The Journal of Immunology

Masaki Honda, Takayuki Takeichi, Shintaro Hashimoto, Daiki Yoshii, Kaori Isono, Shintaro Hayashida, Yuki Ohya, Hidekazu Yamamoto, Yasuhiko Sugawara and Yukihiro Inomata

Multi Photon Laser Scanning Microscope
New
GSK3B-mediated phosphorylation of MCL1 regulates axonal autophagy to promote Wallerian degeneration
Cell Biologyene 03 2017The Journal of Cell Biology

Shuji Wakatsuki, Shinji Tokunaga, Megumi Shibata, Toshiyuki Araki

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Suppression of Dopamine Neurons Mediates Reward
Neurosciencedic 20 2016PLoS Biology

Nobuhiro Yamagata, Makoto Hiroi, Shu Kondo, Ayako Abe, Hiromu Tanimoto

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Cdk5 Regulation of the GRAB-Mediated Rab8-Rab11 Cascade in Axon Outgrowth
Neurosciencedic 19 2016The Journal of Neuroscience

Kotaro Furusawa, Akiko Asada, Pamela Urrutia, Christian Gonzalez-Billault, Mitsunori Fukuda, and Shin-ichi Hisanaga

Research Macro Zoom Microscope
New
Osteocrin, a peptide secreted from the heart and other tissues, contributes to cranial osteogenesis and chondrogenesis in zebrafish
Developmental Biologydic 19 2016Development

Ayano Chiba, Haruko Watanabe-Takano, Kenta Terai, Hajime Fukui, Takahiro Miyazaki, Mami Uemura, Hisashi Hashimoto, Masahiko Hibi, Shigetomo Fukuhara, Naoki Mochizuki

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Distinct neural mechanisms for the control of thirst and salt appetite in the subfornical organ
Neurosciencedic 19 2016Nature Neuroscience

Takashi Matsuda, Takeshi Y Hiyama, Fumio Niimura, Taiji Matsusaka, Akiyoshi Fukamizu, Kenta Kobayashi, Kazuto Kobayashi & Masaharu Noda

Fixed Stage Microscope
New
PIGN prevents protein aggregation in the endoplasmic reticulum independently of its function in the GPI synthesis
Cell Biologydic 15 2016Journal of Cell Science

Shinji Ihara, Sohei Nakayama, Yoshiko Murakami, Emiko Suzuki, Masayo Asakawa, Taroh Kinoshita, Hitoshi Sawa

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Five colour variants of bright luminescent protein for real-time multicolour bioimaging
Bioimagingdic 14 2016Nature Communications

Kazushi Suzuki, Taichi Kimura, Hajime Shinoda, Guirong Bai, Matthew J. Daniels, Yoshiyuki Arai, Masahiro Nakano Takeharu Nagai

Bioluminescence Imaging System
New
Optical inactivation of synaptic AMPA receptors erases fear memory
Neurosciencedic 05 2016Nature

Kiwamu Takemoto, Hiroko Iwanari, Hirobumi Tada, Kumiko Suyama, Akane Sano, Takeharu Nagai, Takao Hamakubo Takuya Takahashi

Upright Microscopes
New
Myc/Mycn-mediated glycolysis enhances mouse spermatogonial stem cell self-renewal
Developmental Biologydic 01 2016Gene & Development

Mito Kanatsu-Shinohara, Takashi Tanaka, Narumi Ogonuki, Atsuo Ogura, Hiroko Morimoto, Pei Feng Cheng, Robert N. Eisenman, Andreas Trumpp, and Takashi Shinohara

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Mitochondrial division occurs concurrently with autophagosome formation but independently of Drp1 during mitophagy
Cell Biologynov 30 2016The Journal of Cell Biology

Shun-ichi Yamashita, Xiulian Jin, Kentaro Furukawa, Maho Hamasaki, Akiko Nezu, Hidenori Otera, Tetsu Saigusa, Tamotsu Yoshimori, Yasuyoshi Sakai, Katsuyoshi Mihara, Tomotake Kanki

Inverted Microscopes
New
Multimodal Imaging for DREADD-Expressing Neurons in Living Brain and Their Application to Implantation of iPSC-Derived Neural Progenitors
Neurosciencenov 09 2016The Journal of Neuroscience

Bin Ji, Hiroyuki Kaneko, Takafumi Minamimoto, Haruhisa Inoue, Hiroki Takeuchi, Katsushi Kumata, Ming-Rong Zhang, Ichio Aoki, Chie Seki, Maiko Ono, Masaki Tokunaga, Satoshi Tsukamoto, Koji Tanabe, Ryong-Moon Shin, Takeharu Minamihisamatsu, Seiji Kito, Barry J. Richmond, Tetsuya Suhara and Makoto Higuchi

Inverted Microscopes
New
An Autophagic Flux Probe that Releases an Internal Control
Cell Biologynov 03 2016Molecular Cell

Takeshi Kaizuka, Hideaki Morishita, Yutaro Hama, Satoshi Tsukamoto, Takahide Matsui, Yuichiro Toyota, Akihiko Kodama, Tomoaki Ishihara, Tohru Mizushima, Noboru Mizushima

Silicone Immersion Objectives
New
Neonatal isolation augments social dominance by altering actin dynamics in the medial prefrontal cortex
Neuroscienceoct 25 2016PNAS

Hirobumi Tada, Tomoyuki Miyazaki, Kiwamu Takemoto, Kenkichi Takase, Susumu Jitsuki, Waki Nakajima, Mayu Koide, Naoko Yamamoto, Kasane Komiya, Kumiko Suyama, Akane Sano, Akiko Taguchi, and Takuya Takahashi

Multi Photon Laser Scanning Microscope
New
Mixed functional microarchitectures for orientation selectivity in the mouse primary visual cortex
Neuroscienceoct 21 2016Nature Communications

Satoru Kondo, Takashi Yoshida Kenichi Ohki

Dedicated Multi Photon Objectives
The ATG conjugation systems are important for degradation of the inner autophagosomal membrane
Cell Biologyoct 20 2016Science

Kotaro Tsuboyama*First author
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Graduate School and Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Ikuko Koyama-Honda*Co-first author
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Graduate School and Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Noboru Mizushima*Last author, Corresponding author
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Graduate School and Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
New
CABYR is essential for fibrous sheath integrity and progressive motility in mouse spermatozoa
Stem CellsCell Biologyoct 19 2016Molecular and Cellular Biology

Samantha A. M. Young, Haruhiko Miyata, Yuhkoh Satouh, Robert John Aitken, Mark A. Baker, Masahito Ikawa

Upright Microscopes
Reconstitution in vitro of the entire cycle of the mouse female germ line
Stem Cellsoct 17 2016Nature

Orie Hikabe*First author
Department of Stem Cell Biology and Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Maidashi 3-1-1, Higashi-ku, Fukuoka 812-8582, Japan. 

Katsuhiko Hayashi*Last author, Corresponding author
Department of Stem Cell Biology and Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Maidashi 3-1-1, Higashi-ku, Fukuoka 812-8582, Japan. 

Research Stereomicroscope System
New
Thermodynamic origin of surface melting on ice crystals
Environmental Sciencesoct 17 2016PNAS

Ken-ichiro Murata, Harutoshi Asakawa, Ken Nagashima, Yoshinori Furukawa, and Gen Sazaki

Confocal Laser Scanning Microscope
Klf5 regulates muscle differentiation by directly targeting muscle-specific genes in cooperation with MyoD in mice
Biochemistry & Molecular Biologyoct 15 2016eLife

Shinichiro Hayashi*First author
Department of Cellular and Molecular Medicine, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan. 

Yumiko Oishi*Last author, Corresponding author
Department of Cellular and Molecular Medicine, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan. 

Dual CCD Color and Monochrome Camera
Escargot controls the sequential specification of two tracheal tip cell types by suppressing FGF signaling in Drosophila
Developmental Biologyoct 14 2016Development

Guangxia Miao* First author
Laboratory for Morphogenetic Signaling, RIKEN Center for Developmental Biology, 2-2-3 Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, 650-0047, Japan.

Shigeo Hayashi*Last author, Corresponding author
Laboratory for Morphogenetic Signaling, RIKEN Center for Developmental Biology, 2-2-3 Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, 650-0047, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Rescue of CAMDI deletion‐induced delayed radial migration and psychiatric behaviors by HDAC6 inhibitor
Neuroscienceoct 13 2016EMBO Reports

Toshifumi Fukuda*First author, Corresponding author
Laboratory of Molecular Biochemistry, School of Life Sciences, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, Hachioji, Tokyo, Japan.

Shigeru Yanagi*Last author, Corresponding author
Laboratory of Molecular Biochemistry, School of Life Sciences, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, Hachioji, Tokyo, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Allogeneic transplantation of iPS cell-derived cardiomyocytes regenerates primate hearts
Stem Cellsoct 10 2016Nature

Yuji Shiba*First author, Corresponding author
Laboratory of Molecular Traffic, D1Institute for Biomedical Sciences, Shinshu University, Matsumoto 390-8621, Japan. 

Toshihito Gomibuchi*Co-first author
Department of Cardiovascular Medicine, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto 390-8621, Japan.

Uichi Ikeda*Last author, Corresponding author
Department of Cardiovascular Surgery, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto 390-8621, Japan. 

Research Stereomicroscope System
The Germ Cell Fate of Cynomolgus Monkeys Is Specified in the Nascent Amnion
Developmental Biologyoct 06 2016Developmental Cell

Kotaro Sasaki*First author
Department of Anatomy and Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Yoshida-Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan.

Mitinori Saitou*Last author, Corresponding author
Department of Anatomy and Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Yoshida-Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Purification of functional human ES and iPSC-derived midbrain dopaminergic progenitors using LRTM1
Stem Cellsoct 04 2016Nature Communications

Bumpei Samata* First author
Department of Clinical Application, Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan.

Jun Takahashi*Last author, Corresponding author
Department of Clinical Application, Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Cancer‐specific mutations in p53 induce the translation of Δ160p53 promoting tumorigenesis
Cancer & Immunologyoct 04 2016EMBO Reports

Marco M Candeias*First author, Corresponding author
Laboratory of Bioimaging and Cell Signaling, Graduate School of Biostudies, Kyoto University, Kyoto, Japan.

Michiyuki Matsuda*Last author
Laboratory of Bioimaging and Cell Signaling, Graduate School of Biostudies, Kyoto University, Kyoto, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Opposing roles for SNAP23 in secretion in exocrine and endocrine pancreatic cells
Cell Biologyoct 03 2016The Journal of Cell Biology

Masataka Kunii*First author
Department of Molecular and Cellular Biology, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, Gunma 371-8512, Japan.

Akihiro Harada*Last author, Corresponding author
Department of Molecular and Cellular Biology, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, Gunma 371-8512, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Characterization of novel dystonia musculorum mutant mice: Implications for central nervous system abnormality
Neurosciencesep 28 2016Neurobiology of Disease

Masao Horie*First author
Division of Neurobiology and Anatomy, Niigata University, Niigata 951-8510, Japan.

Hirohide Takebayashi*Last author, Corresponding author
Division of Neurobiology and Anatomy, Niigata University, Niigata 951-8510, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Dephosphorylated parafibromin is a transcriptional coactivator of the Wnt/Hedgehog/Notch pathways
Cell Biologysep 21 2016Nature Communications

Ippei Kikuchi* First author
Division of Microbiology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan. 

Masanori Hatakeyama*Last author, Corresponding author
Division of Microbiology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan. 

Confocal Laser Scanning Microscope
Neural substrate of dynamic Bayesian inference in the cerebral cortex
Neurosciencesep 19 2016Nature Neuroscience

Akihiro Funamizu*First author
Neural Computation Unit, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Tancha, Onna-son, Kunigami, Okinawa, Japan.

Kenji Doya*Last author, Corresponding author
Neural Computation Unit, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Tancha, Onna-son, Kunigami, Okinawa, Japan.

Multiphoton Objectives
The Core Molecular Machinery Used for Engulfment of Apoptotic Cells Regulates the JNK Pathway Mediating Axon Regeneration in Caenorhabditis elegans
Neurosciencesep 14 2016The Journal of Neuroscience

Strahil Iv. Pastuhov*First author
Division of Biological Science, Graduate School of Science, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya 464-8602, Japan.

Kunihiro Matsumoto*Corresponding author
Division of Biological Science, Graduate School of Science, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya 464-8602, Japan.

Naoki Hisamoto*Last author, Corresponding author
Division of Biological Science, Graduate School of Science, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya 464-8602, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Targeting TEAD/YAP-transcription-dependent necrosis, TRIAD, ameliorates Huntington’s disease pathology
Neurosciencesep 12 2016Human Molecular Genetics

Ying Mao*First author
Department of Neuropathology, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8510, Japan.

Hitoshi Okazawa*Last author, Corresponding author
Department of Neuropathology, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8510, Japan.

Multi Photon Laser Scanning Microscope
Positive Allosteric Modulation of the Calcium-sensing Receptor by Physiological Concentrations of Glucose
Biochemistry & Molecular Biologysep 09 2016The Journal of Biological Chemistry

Johan Medina*First author
Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University Maebashi 371-8512, Japan.

Itaru Kojima*Last author, Corresponding author
Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University Maebashi 371-8512, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Sexual Fate Change of XX Germ Cells Caused by the Deletion of SMAD4 and STRA8 Independent of Somatic Sex Reprogramming
Developmental Biologysep 08 2016PLoS Biology

Quan Wu*First author
Division of Mammalian Development, National Institute of Genetics, Mishima, Japan.

Yumiko Saga*Last author, Corresponding author
Division of Mammalian Development, National Institute of Genetics, Mishima, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Tumor necrosis factor-alpha-induced protein 8-like 2 (TIPE2) is a novel negative regulator of TAK1 signal
Biochemistry & Molecular Biologysep 06 2016The Journal of Biological Chemistry

Michitaka Oho*First author
From Department of Applied Biological Sciences, College of Bioresource Sciences, Nihon University, 1866 Kameino, Fujisawa-city, Kanagawa 252-0880, Japan.

Shigemasa Hanazawa*Last author, Corresponding author
From Department of Applied Biological Sciences, College of Bioresource Sciences, Nihon University, 1866 Kameino, Fujisawa-city, Kanagawa 252-0880, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Epithelial tumors originate in tumor hotspots, a tissue-intrinsic microenvironment.
Cancer & Immunologysep 01 2016PLoS Biology

Yoichiro Tamori*First author, Corresponding author
Structural Biology Center, National Institute of Genetics and Department of Genetics, School of Life Science, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 1111 Yata, Mishima, Japan.

Wu-Min Deng*Last author, Corresponding author
Department of Biological Science, Florida State University, Tallahassee, Florida, United States of America

Confocal Laser Scanning Microscope
Atg9A trafficking through the recycling endosomes is required for autophagosome formation
Cell Biologysep 01 2016Journal of Cell Science

Kenta Imai*First author
Graduate School of Frontier Bioscience, Osaka University, 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka, 565-0871, Japan.

Takeshi Noda*Corresponding author
Graduate School of Frontier Bioscience, Osaka University, 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka, 565-0871, Japan.

Tamotsu Yoshimori*Last author, Corresponding author
Graduate School of Frontier Bioscience, Osaka University, 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka, 565-0871, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
IKKϵ inhibits PKC to promote Fascin-dependent actin bundling
Developmental Biologyago 30 2016Development

Tetsuhisa Otani*First author, Corresponding author
Laboratory for Morphogenetic Signaling, RIKEN Center for Developmental Biology, Kobe, Hyogo 650-0047, Japan.

Shigeo Hayashi*Last author, Corresponding author
Laboratory for Morphogenetic Signaling, RIKEN Center for Developmental Biology, Kobe, Hyogo 650-0047, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
Multiciliated cell basal bodies align in stereotypical patterns coordinated by the apical cytoskeleton
Cell Biologyago 29 2016The Journal of Cell Biology

Elisa Herawati*First author
Laboratory of Biological Science, Graduate School of Frontier Biosciences and Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka 565-0871, Japan.

Daisuke Taniguchi*Co-first author
Department of Physics, School of Science and Technology, Meiji University, Kanagawa 214-8571, Japan.

Shuji Ishihara*Corresponding author
Department of Physics, School of Science and Technology, Meiji University, Kanagawa 214-8571, Japan.

Sachiko Tsukita*Last author, Corresponding author
Laboratory of Biological Science, Graduate School of Frontier Biosciences and Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka 565-0871, Japan.

Olympus Super Resolution Microscope
Linear ubiquitination is involved in the pathogenesis of optineurin-associated amyotrophic lateral sclerosis
Neuroscienceago 24 2016Nature Communications

Seshiru Nakazawa*First author
Laboratory of Molecular Cell Biology, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, Gunma 371-8512, Japan.

Daisuke Oikawa*Co-first author
Laboratory of Molecular Cell Biology, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, Gunma 371-8512, Japan.

Hidefumi Ito*Corresponding author
Department of Neurology, Wakayama Medical University, 811-1, Kimiidera, Wakayama, Wakayama 641-8510, Japan.

Osamu Nureki*Corresponding author
Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2-11-16 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0032, Japan. 

Fuminori Tokunaga*Last author, Corresponding author
Laboratory of Molecular Cell Biology, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Gunma University, 3-39-15 Showa-machi, Maebashi, Gunma 371-8512, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
A developmental coordinate of pluripotency among mice, monkeys and humans
Stem Cellsago 24 2016Nature

Tomonori Nakamura*First author
Department of Anatomy and Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Yoshida-Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan.

Mitinori Saitou*Last author, Corresponding author
Department of Anatomy and Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Yoshida-Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
ARHGEF10 directs the localization of Rab8 to Rab6-positive executive vesicles
Neuroscienceago 22 2016Journal of Cell Science

Satoshi Shibata*First author, Corresponding author
From Group of Neurobiology, Division of Health Sciences, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, 565-0871 Japan.

Shinobu Inagaki*Last author, Corresponding author
From Group of Neurobiology, Division of Health Sciences, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, 565-0871 Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
New
The RNA Binding Protein Mex-3B Is Required for IL-33 Induction in the Development of Allergic Airway Inflammation
Cancer & Immunologyago 18 2016Cell Reports

Yusuke Yamazum*First author

Laboratory of Molecular and Genetic Information, Institute for Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0032, Japan.

Tetsu Akiyama*Last author, Corresponding author

Laboratory of Molecular and Genetic Information, Institute for Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0032, Japan.

Imaging Software
New
Phototriggered protein syntheses by using (7-diethylaminocoumarin-4-yl)methoxycarbonyl-caged aminoacyl tRNAs
Biochemistry & Molecular Biologyago 17 2016Nature Communications

Takashi Ohtsuki*First author, Corresponding author

Department of Biomedical Engineering, Okayama University, 3-1-1 Tsushimanaka, Okayama 700-8530, Japan.

Kazunori Watanabe*Last author

Department of Biomedical Engineering, Okayama University, 3-1-1 Tsushimanaka, Okayama 700-8530, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Discovery of allosteric modulators for GABAA receptors by ligand-directed chemistry
Biochemistry & Molecular Biologyago 15 2016Nature Chemical Biology

Kei Yamaura*First author

Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto, Japan.

Shigeki Kiyonaka*Corresponding author

Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto, Japan.

Itaru Hamachi*Last author, Corresponding author

Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
New
RpA1 ameliorates symptoms of mutant Ataxin-1 knock-in mice and enhances DNA damage repair
Neuroscienceago 11 2016Human Molecular Genetics

Juliana Bosso Taniguchi*First author

Department of Neuropathology, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8510, Japan

Hitoshi Okazawa*Last author, Corresponding author

Department of Neuropathology, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8510, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Quiescent center initiation in the Arabidopsis lateral root primordia is dependent on the SCARECROW transcription factor
Plant & Animal Scienceago 10 2016Development

Kotaro Tsuboyama*First author, Corresponding author
Department of Biology, Graduate School of Science, Kobe University, Kobe 657-8501, Japan.

Soazig Guyomarc'h*Last author, Corresponding author
5Université de Montpellier, Unité Mixte de Recherche (UMR) Diversité Adaptation et Développement des plantes (DIADE), 34394 Montpellier Cedex 5, France.

Confocal Laser Scanning Microscope
New
Lyn Kinase Suppresses the Transcriptional Activity of IRF5 in the TLR-MyD88 Pathway to Restrain the Development of Autoimmunity
Cancer & Immunologyago 09 2016Immunity

Tatsuma Ban*First author

Department of Immunology, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama 236-0004, Japan.

Go R. Sato*Co-first author

Department of Immunology, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama 236-0004, Japan.

Tomohiko Tamura*Last author, Corresponding author

Department of Immunology, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama 236-0004, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
New
A Subtype of Olfactory Bulb Interneurons Is Required for Odor Detection and Discrimination Behaviors
Neuroscienceago 03 2016The Journal of Neuroscience

Hiroo Takahashi*First author

Laboratory for Molecular Biology of Neural System, Advanced Medical Research Center, Nara Medical University School of Medicine, Kashihara, Nara 634-8521, Japan.

Yoichi Ogawa*Co-first author

Department of Physiology I, Nara Medical University School of Medicine, Kashihara, Nara 634-8521, Japan.

Akio Tsuboi*Last author, Corresponding author

Laboratory for Molecular Biology of Neural System, Advanced Medical Research Center, Nara Medical University School of Medicine, Kashihara, Nara 634-8521, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope

Cover Article

New
In vivo FRET imaging of tumor endothelial cells highlights a role of low PKA activity in vascular hyperpermeability
Cancer & Immunologyago 03 2016Cancer Research

Fumio Yamauchi*First author

Department of Pathology and Biology of Diseases, Kyoto University - Graduate School of Medicine, Yoshida-Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan.

Michiyuki Matsuda*Last author, Corresponding author

Department of Pathology and Biology of Diseases, Kyoto University - Graduate School of Medicine, Yoshida-Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan.

Multi Photon Laser Scanning Microscope
New
Heterogeneity and stochastic growth regulation of biliary epithelial cells dictate dynamic epithelial tissue remodeling
Developmental Biologyjul 19 2016eLife

Kenji Kamimoto*First author

Laboratory of Cell Growth and Differentiation, Institute of Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

Tohru Itoh*Last author, Corresponding author

Laboratory of Cell Growth and Differentiation, Institute of Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

Silicone Immersion Objectives
New
Liver Progenitors Isolated from Adult Healthy Mouse Liver Efficiently Differentiate to Functional Hepatocytes In Vitro and Repopulate Liver Tissue
Stem Cellsjul 13 2016Stem Cells

Naoki Tanimizu*First author

Department of Tissue Development and Regeneration, Research Institute for Frontier Medicine, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo, Japan

Toshihiro Mitaka*Last author, Corresponding author

Department of Tissue Development and Regeneration, Research Institute for Frontier Medicine, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo, Japan

Imaging Software
The intrinsically disordered protein Atg13 mediates supramolecular assembly of autophagy initiation complexes
Cell Biologyjul 11 2016Developmental Cell

Hayashi Yamamoto* First author

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Graduate School and Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan

Yuko Fujioka*Co-first author

Institute of Microbial Chemistry (BIKAKEN), Tokyo 141-0021, Japan

Sho W. Suzuki*Co-first author

Frontier Research Center, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan

Nobuo N. Noda*Corresponding author

Institute of Microbial Chemistry (BIKAKEN), Tokyo 141-0021, Japan

Yoshinori Ohsumi*Last author, Corresponding author

Frontier Research Center, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan

TIRF Objectives
New
Identification of embryonic precursor cells that differentiate into thymic epithelial cells expressing autoimmune regulator
Cancer & Immunologyjul 11 2016The Journal of Experimental Medicine

Nobuko Akiyama*First author

Division of Cellular and Molecular Biology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Shirokane-dai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan.

Taishin Akiyama*Last author, Corresponding author

Division of Cellular and Molecular Biology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Shirokane-dai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan.

Confocal Laser Scanning Microscope
A chromosome 16p13.11 microduplication causes hyperactivity through dysregulation of miR-484/protocadherin-19 signaling
Neurosciencejul 05 2016Molecular Psychiatry

M Fujitani*First author, Corresponding author

Department of Molecular Neuroscience, Graduate School of Medicine, Osaka University, Suita, Japan

T Yamashita*Last author, Corresponding author

Department of Molecular Neuroscience, Graduate School of Medicine, Osaka University, Suita, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
The Sam68 nuclear body is composed of two RNase-sensitive substructures joined by the adaptor HNRNPL
Cancer & Immunologyjul 04 2016The Journal of Cell Biology

Taro Mannen*First author

Institute for Genetic Medicine, Hokkaido University, Sapporo 060-0815, Japan

Tetsuro Hirose*Last author, Corresponding author

Institute for Genetic Medicine, Hokkaido University, Sapporo 060-0815, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Developmental Switch in Spike Timing-Dependent Plasticity and Cannabinoid-Dependent Reorganization of the Thalamocortical Projection in the Barrel Cortex
Neurosciencejun 29 2016The Journal of Neuroscience

Chiaki Itami*First author

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Saitama Medical University, Moroyama, Saitama 350-0495, Japan

Fumitaka Kimura*Last author, Corresponding author

Department of Molecular Neuroscience, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita 565-0871, Japan 

Confocal Laser Scanning Microscope
Memory of cell shape biases stochastic fate decision-making despite mitotic rounding
Cell Biologyjun 28 2016Nature Communications

Takashi Akanuma*First author, Corresponding author

The Thomas N. Sato BioMEC-X Laboratories, Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR), Hikaridai 2-2-2, Kyoto 619-0288, Japan

Thomas N. Sato*Last author, Corresponding author

The Thomas N. Sato BioMEC-X Laboratories, Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR), Hikaridai 2-2-2, Kyoto 619-0288, Japan

Multi Photon Laser Scanning Microscope
Allosteric activation of membrane-bound glutamate receptors using coordination chemistry within living cells
Neurosciencejun 27 2016Nature Chemistry

Shigeki Kiyonaka*First author, Corresponding author

Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan

Itaru Hamachi*Last author, Corresponding author

Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan

Inverted Microscopes
Micro–adhesion rings surrounding TCR microclusters are essential for T cell activation
Cancer & Immunologyjun 27 2016The Journal of Experimental Medicine

Akiko Hashimoto-Tane*First author, Corresponding author

Laboratory for Cell Signaling, RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japan

Takashi Saito*Last author, Corresponding author

Laboratory for Cell Signaling, RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japan 

TIRF Objectives
p38α Activates Purine Metabolism to Initiate Hematopoietic Stem/Progenitor Cell Cycling in Response to Stress
Stem Cellsjun 23 2016Cell Stem Cell

Daiki Karigane*First author

Department of Stem Cell Biology, Research Institute, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo 162-8655, Japan

Keiyo Takubo*Last author, Corresponding author

Department of Stem Cell Biology, Research Institute, National Center for Global Health and Medicine, Tokyo 162-8655, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Autophagosome–lysosome fusion in neurons requires INPP5E, a protein associated with Joubert syndrome
Cell Biologyjun 23 2016The EMBO Journal

Junya Hasegawa*First author

Laboratory of Intracellular Membrane Dynamics, Graduate School of Frontier Biosciences Osaka University, Osaka, Japan

Tamotsu Yoshimori*Last author, Corresponding author

Laboratory of Intracellular Membrane Dynamics, Graduate School of Frontier Biosciences Osaka University, Osaka, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Moss Chloroplasts are Surrounded by a Peptidoglycan Wall Containing D-Amino Acids
Plant & Animal Sciencejun 20 2016The Plant Cell

Takayuki Hirano* First author

Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Kumamoto 860-8555, Japan

Hiroyoshi Takano*Last author, Corresponding author

Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Kumamoto 860-8555, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Developmental regression of hyaloid vasculature is triggered by neurons
Biomedical Researchjun 20 2016The Journal of Experimental Medicine

Yusuke Yoshikawa* First author

Department of Vascular Biology, The Sakaguchi Laboratory, School of Medicine, Keio University, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582, Japan

Toru Yamada*Co-first author

Department of Vascular Biology, The Sakaguchi Laboratory, School of Medicine, Keio University, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582, Japan
Yoshiaki Kubota*Last author, Corresponding author

Department of Vascular Biology, The Sakaguchi Laboratory, School of Medicine, Keio University, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582, Japan 

Confocal Laser Scanning Microscope
Sperm Affects Head Sensory Neuron in Temperature Tolerance of Caenorhabditis elegans
Neurosciencejun 16 2016Cell Reports

Satoru Sonoda* First author

Laboratory of Molecular and Cellular Regulation, Faculty of Science and Engineering, and Institute for Integrative Neurobiology, Konan University, 8-9-1 Okamoto, Higashinada-ku, Kobe 658-8501, Japan

Akane Ohta*Corresponding author

Laboratory of Molecular and Cellular Regulation, Faculty of Science and Engineering, and Institute for Integrative Neurobiology, Konan University, 8-9-1 Okamoto, Higashinada-ku, Kobe 658-8501, Japan

Atsushi Kuhara*Last author, Corresponding author

Laboratory of Molecular and Cellular Regulation, Faculty of Science and Engineering, and Institute for Integrative Neurobiology, Konan University, 8-9-1 Okamoto, Higashinada-ku, Kobe 658-8501, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Interphase adhesion geometry is transmitted to an internal regulator for spindle orientation via caveolin-1
Cell Biologyjun 13 2016Nature Communications

Shigeru Matsumura*First author, Corresponding author

Department of Cell Biology, Institute for Virus Research, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan

Fumiko Toyoshima*Last author

Department of Cell Biology, Institute for Virus Research, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan

Z Drift Compensator
Phytochrome signaling is mediated by PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR in the liverwort Marchantia polymorpha
Plant & Animal Sciencejun 01 2016The Plant Cell

Keisuke Inoue* First author

Graduate School of Biostudies, Kyoto University, Kyoto, 606-8502, Japan

Takayuki Kohchi*Last author, Corresponding author

Graduate School of Biostudies, Kyoto University, Kyoto, 606-8502, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Olfactory receptor for prostaglandin F2α mediates male fish courtship behavior
Neurosciencemay 30 2016Nature Neuroscience

Yoichi Yabuki* First author

RIKEN Brain Science Institute, Saitama, Japan

Yoshihiro Yoshihara*Last author, Corresponding author

RIKEN Brain Science Institute, Saitama, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Phosphorylation‐dependent Akt–Inversin interaction at the basal body of primary cilia
Cell Biologymay 23 2016The EMBO Journal

Futoshi Suizu* First author

Division of Cancer Biology, Institute for Genetic Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Japan

Masayuki Noguchi*Last author, Corresponding author

Division of Cancer Biology, Institute for Genetic Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Cyclic Nucleotide Control of Microtubule Dynamics for Axon Guidance
Neurosciencemay 18 2016The Journal of Neuroscience

Hiroki Akiyama* First author

Laboratory for Neuronal Growth Mechanisms, RIKEN Brain Science Institute, Wako, Saitama 351-0198, Japan

Hiroyuki Kamiguchi*Last author, Corresponding author
Laboratory for Neuronal Growth Mechanisms, RIKEN Brain Science Institute, Wako, Saitama 351-0198, Japan 

TIRF Objectives
Vascular Cell Induction Culture System Using Arabidopsis Leaves (VISUAL) Reveals the Sequential Differentiation of Sieve Element-like Cells
Plant & Animal Sciencemay 18 2016The Plant Cell

Yuki Kondo* First author, Corresponding author

Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

Hiroo Fukuda*Last author, Corresponding author

Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope
Transient neuronal coactivations embedded in globally propagating waves underlie resting-state functional connectivity
Neurosciencemay 16 2016PNAS

Teppei Matsui* First author

Department of Physiology, The University of Tokyo School of Medicine, Tokyo 113-0033, Japan

Kenichi Ohki*Last author, Corresponding author

Department of Physiology, The University of Tokyo School of Medicine, Tokyo 113-0033, Japan

Research Macro Zoom Microscope
F1-ATPase conformational cycle from simultaneous single-molecule FRET and rotation measurements
Bioimagingmay 10 2016PNAS

Mitsuhiro Sugawa* First author

Department of Physics, Faculty of Science, Gakushuin University, Tokyo 171-8588, Japan

Takayuki Nishizaka*Last author, Corresponding author

Department of Physics, Faculty of Science, Gakushuin University, Tokyo 171-8588, Japan

TIRF Objectives
Regulation of podocalyxin trafficking by Rab small GTPases in 2D and 3D epithelial cell cultures
Cell Biologymay 02 2016The Journal of Cell Biology

Paulina S. Mrozowska* First author

Laboratory of Membrane Trafficking Mechanisms, Department of Developmental Biology and Neurosciences, Graduate School of Life Sciences, Tohoku University, Sendai, Miyagi 980-8578, Japan

Mitsunori Fukuda*Last author, Corresponding author

Laboratory of Membrane Trafficking Mechanisms, Department of Developmental Biology and Neurosciences, Graduate School of Life Sciences, Tohoku University, Sendai, Miyagi 980-8578, Japan

Confocal Laser Scanning Microscope

Sorry, this page is not
available in your country.